Kućica / KONTAKT    Fakat Crne Gore    Itinereri    Posebne-ponude    Avanturističke aktivnosti   
Fakat Crne Gore
Visoke planine
 

Reljef Crne Gore zatim iz ravnice naglo kreće uvis – visoko – poput dugog i elegantnog viraza mlaznjaka.

Podgorica (glavni grad)
Ako se ljeti iz Podgorice uputi prema sjeveru, putem koji Crnogorsko primorje spaja sa Srbijom, iz ravne kotline i gotovo tropske vrućine, čak i do 40 stepeni C, nakon samo po ure vožnje direktno se ulazi u kontinentalnu, odnosno planinsku klimu. Građen prije više decenija put vodi kroz Platije, veličanstveni kanjon rijeke Morače. Iznad vozila koja posmatrana sa vrha litice izgledaju kao jedva vidljive i jedva pokretne tačkice, sklapaju se tamni kameni planinski zidovi. Pored puta je ponor na čijem dnu kao srebrni končić vijuga rijeka Morača. Čovjek ne može a da se ne upita da li je moguće da je sav taj bezdan stvorila ta naizgled uska i plitka rječica?
Sjeverni dio Crne Gore je oblast visokih krečnjačkih planina. Sa zaravni i površi nadmorske visine oko >1.700 metara, izdižu se prostrani planinski vijenci i grebeni (DURMITOR, VOJNIK, MORAČKA KAPA, MAGANIK), visoki preko 2.000 metara. Crno jezero na Durmitoru nalazi se na nadmorskoj visini od 1.422 m. Rijeka Piva, Tara, Morača, Ćehotina i njihove pritoke su u krečnjačkom dijelu terena izdubile duboka, relativno uska korita, strmih strana – kanjone jedinstvene po ljepoti i veličini.


Canyon Morača & Canyon Mrtvica

Sjeveroistočni dio po sastavu predstavlja pjeskovito-škriljastu oblast, takođe obilatu visokim planinama (Bjelasica, Komovi, Visitor). Ovi planinski vijenci su bogati pašnjacima, šumom i mnoštvom planinskih jezera, kojih u Crnoj Gori ima 29.

U geomorfološkom smislu to su dvije oblasti, ali u svemu ostalome predstavljaju jedinstvenu cjelinu. U ovim oblastima se nalaze dva veličanstvena nacionalna parka – BIOGRADSKA GORA i DURMITOR.


Kolašin & The Đurđevića Tara bridge

Rijeka Tara sa svojih 150 km dužine, najveća je planinska rijeka u Crnoj Gori. Njen kanjon dug oko 80 km, usječen između planina
Sinjajevina i Durmitor s jedne, i Ljubišnje i Zlatnog bora s druge strane, prosječno je dubok oko 1000 metara. Kod mjesta Obzira dubina kanjona doseže 1.300 m, što ga čini, poslije kanjona Kolorada u americi, drugim po dubini i širini u svijetu. Kanjon Tara je primjer netaknute, gotovo divlje prirode, neponovljive ljepote – prava provalija u koju se obrušava nemirna rijeka Tara.
Kanjonom ove rijeke već godinama predstavlja veliki izazov i užitak za ljubitelje uzbudljivih avantura u netaknutoj prirodi. Takođe, pažnju privlače i kanjoni rječica koje su pritoke rijeke Tare.
Kanjon Sušice dug je oko 15 km i dubok 600 – 800 metara;
Kanjon Vaskovske rijeke dug je oko 2 km, širok 1 km i dubok oko 700 metara;
Kanjon Drage, dug 7 km, dubok oko 700 metara.
Cio sjeverni dio Crne Gore predstavlja oazu izvorne prirode.
 

Tema - Prodaja


Reklamni prostor:Talogmagi Huset/
House of numbers and magic


Podgorica

CSTI Montenegro

Montenegro Travel

Faculty of Biotechnology
University of Montenegro


Savjetodavna služba
u biljnoj proizvodnji


Copyright (c)2006-2012. by Montenegro Voyage LLC.
Designed by Idea Group
 
obuka za vodju splava